Táto stránka Vám umožňuje overiť si číslo splátkového účtu na základe rodného čísla resp. IČO žiadateľa.

Rodné číslo /
alebo
IČO
Opíšte kód z obrázka. Ak neviete text prečítať, stlačte .